vortex poker 3 limited edition

Vortex Poker 3 Limited Edition

Mã sản phẩm: Vortex Poker 3 Limited Edition
4,200,000₫

Bàn phím Vortex Poker 3 Limited Edition:


1) ANSI layout
2) Keycaps PBT Doubshot
3) Tính năm gán apps, phím
4) 3 Layout tùy chỉnh
(Qwerty,Dvorak, Colemak)
5) Macro 3 bộ nhớ
6) Dây Rời
7) Anti-Ghosting
8) Full Vỏ Kiem Loại CNC
9) RGB LEDs editor

Bàn phím Vortex Poker 3 Limited Edition:


1) ANSI layout
2) Keycaps PBT Doubshot
3) Tính năm gán apps, phím
4) 3 Layout tùy chỉnh
(Qwerty,Dvorak, Colemak)
5) Macro 3 bộ nhớ
6) Dây Rời
7) Anti-Ghosting
8) Full Vỏ Kiem Loại CNC
9) RGB LEDs editor